Đà Nẵng: Cần làm rõ dấu hiệu đội giá hàng tỷ đồng mua máy thở ở 2 bệnh viện lớn

Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng mua sắm máy thở có dấu hiệu chênh lệch cao hơn giá nhập khẩu hàng tỷ đồng. Điều này rất cần làm rõ vì nó liên quan đến hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.