Tp.HCM: Khi nào trạm y tế hết cảnh thiếu thuốc để giảm tải bệnh viện?

Mở rộng danh mục đấu thầu thuốc cấp địa phương là giải phăp căn cơ mà ngành y tế Tp.HCM đề xuất để đảm bảo hoạt động y tế cơ sở.