TP. Biên Hòa: Phát triển kinh tế và áp lực từ vấn đề giao thông nội đô

Biên Hòa là một thành phố công nghiệp lớn nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Phía Nam. Biên Hòa cũng là trung tâm hành chính kinh tế - chính trị của tỉnh Đồng Nai.