Thị trường quà Tết 2023: Phân khúc bình dân đắt khách

Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên các giỏ quà Tết “giá mềm” trở thành mặt hàng đắt khách.