Hà Nội cấm tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng

Để phòng, chống dịch Covid-19, TP. Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.