Bộ lạc sống như thời nguyên thủy, biệt lập với cuộc sống hiện đại

Khung cảnh ở bộ lạc Mentawai là thế giới thu nhỏ triệu năm trước của thế kỷ 21.