Tu bổ di tích hồ chứa xác “pháo đài bay” B52

Cơ quan chức năng đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia hồ Hữu Tiệp, nơi chứa mảnh xác chiếc máy bay B52 cuối cùng bị bắn hạ tại Hà Nội.