Nghiên cứu cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học sau tết Nguyên đán

Đối với các địa phương có tỉ lệ tiêm chủng Covid-19 cao cho nhóm trẻ em từ 12 - 17 tuổi, cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại.