Dự án KDC theo quy hoạch tại phường Phước Tân: Có thuộc diện phải thông qua đấu thầu?

Người dân cho rằng, mức bồi thường thấp, cùng với việc thông tin về dự án chưa rõ ràng, nên chưa đồng thuận và nhận tiền, họ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét.